”Studenti treće i četvrte godine modnog dizajna Fakulteta digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan, prikazuju modele urađene u okviru nastave gde se istaružuju različite tehnike i načini obrade već postojećih upotrebljenih ili neupotrebljenih odevnih predmeta u potpuno nove, redizajnirane odevne komade. Zbog sve većeg zagađenja prouzrokovanog tekstilnom i modnom industrijom mladi dizajneri se trude da nađu nove načine dizajniranja kroz korišćenje već postojećih  resursa.”