,,My private space“ Inspiracija kolekcije „My private space“ je potreba žene za promenom i stvaranjem svog privatnog svemira, prostora i vremena usklađenog sa njenim željama i potrebama. Forma modela, slojevitost, asimetrija, volumen, kao i prisustvo boje ili ne, materijali poput vune, svile, pamuka i brokata, dozvoljavaju mogućnost izbora da izrazi svoju uvek prisutnu dvojnost, muški ili ženski princip koji u datom trenutku dominira.