Glavna ideja i polje istraživanja kolekcije PHOTOSYNTHESIS (fotosinteza), je momenat unutrasnjeg doživljaja sebe, tj. Nikole Kojića koji stoji iza brenda MOKUNA, i sveta oko nas. Akcenat se, ovaj put, stavlja na sam trenutak samospoznaje, prihvatanja i odaljavanja od energije koja nas sputava i povratak prirodi, korenima, nama samima… Celu priču i ideju Nikola je posmatrao kroz jedan pomalo bukvalan, pomalo apstraktan, ali za njega potpuno logičan narativ – proces fotosinteze, koji ne samo da nosi simboliku energije života, već i apsolutne povezanosti momenta „buđenja“ pojedinca i buđenja cveta kao objekta iz prirode.

On proces grupiše u tri segmenta, tri glavna elemnta, koji predstavljaju, kako sam proces fotosinteze tako i životne periode svakoga od nas, posmatrajući ih kako simbolički tako i filozofski. Element vode kao simbola života, korena, sinonima za sigurnost i utemeljenost i cveta, krune samog procesa. Iako je želeo da postoji dosta slojeva, kombinovanja i uklapanja materijala na netipičan način, fokus se stavlja na vunu. Veći deo komada urađen je od ručno pustovane vune, a kroz celu kolekciju provlači se veliki broj elemenata ručnog šivenja i ručne finalne dorade. Smeli i ekscentrični u momentima, ovi komadi nisu namenski rađeni ni za jednu „ciljnu grupu“, a u isto vreme stvarani su za sve one koje fascinira svet izvan i unutar njih, koji žele da se osete sveže i nadahnuto, koji žele da (budni) sanjaju.