Sonja Krstić, po obrazovanju diplomirani kostimograf, po profesiji modni dizajner, a po stručno-umetničkom zvanju vanredni profesor, gradi svom karijeru na modnoj sceni Srbije dugi niz godina. Profesionalno angažovanje i umetnički rad zasniva na paralelnom istraživanju artizma autorskih i dizajnerskih aspekata mode, praktikujući podjednako, umetničko-izlagačke i komercijalno-dizajnerske projektne karetoke. Stekla je firma posebno kao glavni dizajner ili stručni saradnik mnogih brendova u modnoj industriji, a umetnički identitet izražava kroz „Sonja Krstic Fashion“ projekat spore mode, istražujući procese sinteze i ručnog rada na tradicionalnim radovima na ručnom principu rada i tradicionalnim radovima.

Koncept izložbe „Susretanja…“ je interpretacija tradicionalnog kulturnog nasleđa Srbije kroz aktuelni, modni, primenjeno-umetnički izraz modne dizajnerke Sonje Krstić.
Na izložbi će biti predstavljena moderna, jedinstvena ženska odeća koja svojim savremenim izgledom pomera granice percepcije narodne nošnje kao uspostavljenog okvira tradicije.
To je susret autorskog modnog dizajna i estetskih obrazaca prošlosti, koji govori o onome ko smo, odakle smo i šta u sebi i na sebi nosimo, personalizovan u umetničkom prikazu Sonje Krstić.
To je i „bliski susret” današnjeg vizuelnog obličja raskoši i smelog pomeranja estetizacije tradicionalnih elemenata, neopterečenog protokola vremena i upotrebe netipičnih, novih materijala.
Prepoznatljivi, transformisani, folklorni obrasci, pri ovakvim susretima, aktuelizuju pojavnost narodnih nošnji, dodajući im inovativnost modernog dizajna.
Korištenjem recikliranih materijala, upotrebnih predmeta i gotovih proizvoda u dizajnu, Sonja Krstić stvara nove vizuelne smernice metaforičnosti 21.veka i na taj način kreira savremene kulturne uticaje kojima se može oblikovati (novinama).
Ona transponuje „pozajmljene“ i tradicionalne motive u današnjem modu, širem kontekstu i savremenom izrazu, neočekivanom materijalizacijom. Kitnjasta estetika tradicionalne odeće svodi se na valere ahromatske skale sa dominacijom crnom koju oživljava u prostoru. Rustiku trodimenzionalnih tekstura oblikuje redizajnom gotovih proizvoda masovne proizvodnje i neodevne namena.
Prvu celinu izložbe čine odevne forme estetskih kanona narodne kulture koja se razvijala na selu a druga ima osobenosti gradske nošnje ali samo u naznakama tradicije..Prva je robusna i gruba, sa elementima 3D preplitanja sa teksturom, popunkom “ dok je druga rafinirana, sjajnih detalja, ali dramatičnih oblika, „gotik mode” sa duhom folklorne tradicije!
Subjektivno, to su lični uticaj, podsvest, prepoznavanje, simbolička interpretacija, unutrašnji eklekticizam koji dobija tumačenje kroz jezik mode.
Objektivno, to su modni predmeti koji čine estetizovanu kulturološku sliku kojoj je vizuelni pritisak važniji od etnografske faktografije i rekonstrukcije, a u kojoj je dizajnerka pročitala ne samo u našem obliku. To su utisci o nama danas, o suštini, svetu i životu, kroz simbolički okvir mode.
Izložba „Susretanja…“ modne dizajnerke Sonje Krstić se održava u vreme trajanja 49. Belgrade Fashion Veek tako da će otvaranje biti uvršteno u program ove moderne manifestacije.