FSU – Fakultet savremenih umetnosti

Dizajn malih belih haljina studenata dizajna kostima Fakulteta savremenih umetnosti nastao je kao eksperimentalni projekat promišljanja novih odevnih formi proizašlih iz standardnih modnih obrazaca. (Pre)oblikovanjem belih površina tkanine strukturom, teksturom i fakturom grade se nove forme malih dimenzija i različitih volumena konceprualno bliske uobičajenoj predstavi o ikoničkoj maloj crnoj haljini. Ovaj najprepoznatljiviji predmet savremene mode dobija drugačiju pojavnost u interpretaciji studenata koji traže kreativno uporište u geometriji, draperiji, flori, jedrima, lampionima, reciklaži itd.

Učesnici projekta:
1. Tamara Marić
2. Lea Pecović
3. Nenad Pavlović
4. Anđela Martinović
5. Aleksandar Latinović
6. Maša Teofanov
7. Tijana Josipović
8. Liu Xiaonan
9. Aleksandra Mandić
10. Vasilija Mila Dimitrijević
11. Isidora Kvasnevski
12. Sara Nikolić
13. Tara Jović
14. Natalija Savić