Naziv kolekcije: NA-ŠA kosulja

NA.ŠA košulja je  proistekla iz svih elemenata koje Nataša koristi u njenom dizajnu i kreiranju i koji čine njen dugogodišnji autorski izraz (www.natasasaric.com). Ona predstavlja nešto novo i drugačije, a opet nosivo i krajnje funkcionalno. U procesu kreiranja, testira granice konvencionalnih pravila koja važe za ovaj deo odeće, razigrava ij, stapa sa drugim elementima, kombinuje klasične, prirodne sa hyte materijalima, dodajući treću dimenziju, otvarajući na taj način mogućnost njene transfromacije od klasičnog modnog predmeta u umetnički objekat.

Košulju kao odevni predmet tretira kao skulpturu, sa puno skulpturalnih formi i detalja, i kao u svakom likovnom delu, gleda da detalj podržava celinu i gde celina podržava detalj.

NA.ŠA košulja izrađuje se u malim serijama. Kao takva, košulja sublimira njen dosadašnji modni opus, umetnička traganja i zanatsko istraživanje i predstavlja njeno celokupno umeće, dar, imaginaciju u toj odevnoj formi.

Na.Ša košulja može bude Vaša inspiracija. Možete da imate jedinstvenu košulju u svim njenim karakteristikama, samo Vašu jednu i posebnu košulju: NAŠA  košulju.