#teamNEO

Team NEO

Kroz Showcase „Inherited Identities“ Svako od dizajnera predstaviće se kroz kapsularnu kolekciju koja obrađuje temu nasleđenih identiteta. Nasleđeni identiteti odnose se na aspekte našeg ličnog identiteta koji nam se prenose od porodice, kulture i zajednice. To moze uključivati naše etničko ili rasno poreklo, jezik, religiju, tradicije, vrednosti, verovanja i običaje. Naši nasleđeni identiteti mogu imati značajnu ulogu u oblikovanju ko smo i kako vidimo sebe. U isto vreme, nasleđeni identiteti takođe mogu biti izvor konflikta i napetosti, posebno kada se sukobljavaju sa drugim aspektima našeg identiteta ili dominantnom kulturom oko nas.

#teamNEO kroz ovu kolekciju prepoznaje i ističe raznolikost nasleđenih identiteta koie autori nose u sebi i nastoji da ih privati, prigrli, osnaži i prikaže taj proces kroz savremeni modni izraz. Mentorka Nevena Ivanović svoj način rada zasniva na terapeutskom pristupu kroz ceo proces istraživanja, formiranja inspiracije i stvaranja, verujući da se na taj nacin ne razvja samo kolekcija već i sam autor.

#teamNEO predstavlja grupu dizajnera koji su se okupili u NEO DESIGN studiju igrom životnih okolnosti, privučeni vizijom NEOVERS-a, mesta na kome je sve moguće, inspirisani idejama koje menjaju svet oko nas i motivisani željom da uče i razvijaju se iz dana u dan. Njih troje su Sanja, Ivana i Milutin. Pojedinci raskošnih unutrašnjih svetova i izuzetnih ljudskih i kreativnih vrednosti – oformili su prvi #teamNEO, zajednicu u kojoj se kroz timski rad deli, inspiriše, uči, razvija i stvara. Svako od dizajnera komunicira sebi svojstvenim dizajnerskim jezikom i razvija svoj rad, nezavisno od ostalih, ali uvek uz podršku grupe i mentorke Nevene Ivanović.

#teamNEO čine:

Milutin Lađević – postdiplomac na Masteru industrijskog dizajna tekstilnih proizvoda IG: https://www.instagram.com/milutinladjevic

Ivana Jovanović – postdiplomac na Masteru modnog dizajna IG: https://www.instagram.com/i__catcha/

Sanja Žigić – postdiplomac modnog dizajna proizvoda od kože IG: https://www.instagram.com/femmdiago/