Kulturna baština Srbije u službi diplomatije uskoro u Parizu!

U okviru pratećeg programa, jedinstveni projekat “BELI DAN”, okupio je nagrađivane dizajnerke Sonju Krstić, Aleksandru Lalić, Anu Trošić Trajković i Nevenu Ivanović koje su se bavile promocijom domaćeg autorskog modnog izraza i njegovim korišćenjem u službi kulturne diplomatije. Za decembar je zakazano predstavljanje projekta Beli Dan u Kulturnom centru Srbije u Parizu.

homemore
Glavna inspiracija za kreiranje jedinstvenog projekta Beli dan je nematerijalna kulturna baština Srbije, koja se nalazi na listi Nacionalnog registra NKN – Ministarstva kulture, a predstavlja značajne delove identiteta i integriteta. Uz podršku Ministarstva kulture ova izložba će biti prezentovana u Kulturnom centru Srbije u Parizu u decembru ove godine.

Autori projekta su Ksenija Marković Božović i Nenad Radujević, dok su na zadatu inspiraciju modele realizovale četiri, višestruko nagrađivane dizajnerke, članice udruženja BFW Design Collective, koje su našle inspiraciju u elementima našeg nematerijalnog kulturnog nasleđa, i dale odgovor na temu narodnih običaja i verovanja:

SONJA KRSTIĆ – Koncept sastoji se iz četiri jezička idioma koji u sebi sadrže određene srpske toponime koji suštinski govore o naravi, ponašanju i karakteru ljudi, a to su „Kriva Drina“, „Mirna Bačka“, „Do Kosova ravno“ i “ Kiša oko Kragujevca“.

ALEKSANDRA LALIĆ – inspiraciju je pronašla u Bezdanskom damastu, ručno tkanom tekstilu na Žakar razboju koji postaje predmet muzejskih strategija zaštite i očuvanja u kojima se akcentuje važnost prenosioca nasledja.

ANA TROŠIĆ TRAJKOVIĆ – je inspirisana Vilinim kolom je upravo tim momentom glorifikacije žene, netipične za vreme, sredinu i socijalnu orjentaciju društva iz kojeg legende o vilama datiraju. Nematerijalna tradicija srpskog podneblja, u smislu društvene prakse, običaja, rituala i verovanja, govori o kolektivnom duhovnom identitetu više nego zbir svih drugih nacionalnih karakteristika.

NEVENA IVANOVIĆ – Kolekcija je inspirisana Belom pčelom, po verovanju starih Slovena, prvim pra pretkom u svakoj ženskoj liniji. Predenje vune u tanke niti asociralo je dizajnerku na niti kao simbole sudbine i nečega što nas čvrsto povezuje sa našom prošlošću i budućnošću.

Na izložbi u galeriji Progres prezentaciju modela kroz specifičan modni performans obeležile su i uloge koje su izneli naši poznati glumci: Nataša Marković, Marija Bergam i Vladimir Aleksić.

Newsletter

Unesite svoju adresu e-pošte da biste se pretplatili na naš bilten